Fakto Autocentras / Kokybės politika

Kokybės politika

UAB „Fakto“ autocentras užsiima naujų bei naudotų „Nissan“ automobilių prekyba, taip pat automobilių priežiūros, remonto ir kėbulo darbais bei atsarginių dalių pardavimu.

UAB „Fakto“ autocentras kokybės politika

Mums svarbūs keturi veiksniai – klientai, darbuotojai, partneriai ir savininkai.
Mūsų veikla gali remtis tik darniai sąveikaujant šioms interesų grupėms.
Mūsų klientų aptarnavimo šūkiai yra darna, patogumas ir kokybė.
Dirbame kiekvieną dieną siekdami, kad sutaptų kliento pageidavimas, mūsų pažadas ir siūloma paslauga. Norime tapti vartotojo pirmaujančiu pasirinkimu. Siūlome klientams teigiamą pirkimų patirtį, mūsų paslaugos – tai kur kas daugiau nei klientas gali tikėtis. Siekdami nuolat gerinti klientų aptarnavimą, ieškome geriausių sprendimų ir juos taikome savo veikloje.
Mes esame patikimi darbdaviai.
Siūlome tvirtumo ir saugos jausmą, užtikrindami savo darbuotojams stabilią darbo vietą ir konkurencingą darbo atlygį. Mūsų darbuotojai tiki naujomis idėjomis ir savo gebėjimais, jie atsako už savo žodžius ir veiksmus. Norime būti ypač pageidautini darbdaviai. Kuriame aplinką, kuri vertina ir tobulina mūsų darbuotojus, taip pat skatina jų kūrybingumą, nes meistriškumo augimas didina pajėgumą konkuruoti. Mąstome bei veikiame atvirai ir teigiamai. Mūsų darbuotojai gerbia vieni kitus ir tolerantiškai žiūri į kolegas.
Tik rezultatyvia veikla užtikrinsime įmonės nuolatinę plėtrą ir vertės augimą.
UAB „Fakto“ autocentras kokybe galima pasikliauti, mes atsakome už savo žodžius ir veiksmus. Laikomės gerų verslo principų ir esame pajėgūs vykdyti savo įsipareigojimus klientams, darbuotojams, partneriams bei savininkams.

UAB „Fakto“ autocentro vadovybė yra įsipareigojusi, kad įmonės veikla atitiks kokybės vadybos sistemos (ISO 9001:2008) reikalavimus, laikytis visų išorinių veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, sąžiningai juos vykdyti, sistemingai peržiūreti savo tikslus ir juos koreguoti atsižvelgiant į gyvenimo ir rinkos realijas. Taip pat nuolat peržiūrėti kokybės ir aplinkosaugos valdymo sistemą ir gerinti jos rezultatyvumą siekiant klientų, darbuotojų, įmonės savininkų ir mūsų partnerių pasitenkinimą.

UAB „Fakto“ autocentras aplinkos apsaugos politika

ŠVARI APLINKA NE TIK MUMS, BET IR ATEITIES KARTOMS

UAB „Fakto“autocentras – moderniausias Nissan autocentras Baltijos šalyse. Įmonės aplinkos apsaugos vizija – nuolat mažinti neigiamą įmonės veiklos poveikį aplinkai. Aukščiausioji vadovybė prisiima atsakomybę už bendrovės veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:
· Vykdyti veiklą, laikantis atitinkamų aplinkos apsaugos įstatymų ir normatyvinių dokumentų, kurie galioja Lietuvos Respublikoje.
· Sukurti ir prižiūrėti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, užtikrinančią LST EN ISO 14001 reikalavimų vykdymą.
· Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos būklės gerinimo.
· Formuoti padaliniams tikslus ir uždavinius aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimui.
· Ugdyti bendrovės darbuotojų atsakomybę už švarią aplinką.

UAB „Fakto“ autocentras prioritetinės darbo kryptys:
· Racionalus energijos naudojimas.
· Racionalus vandens naudojimas.
· Laipsniškas nuotekų teršalų mažinimas.
· Sistemingas taršos monitoringas.
· Sistemingas veiklos, įtakojančios aplinką, monitoringas.
· Naujų technologijų diegimas.

Ši politika yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims.